Zpráva předsedy Podpůrného fondu Purkyně, Věstník československých lékařů 46 (1934), 842

Věstník československých lékařů 46 (1934), 842