Gerle

„Pohárky lázeňských hostů se plní obvykle naběrákem s tyčí a láhve (Krüge) pomocí železného nástroje podobného kleštím, jež hrdlo [láhve] obemknou. V době, kdy hosté nepijí a nádoby se neplní, je přístup k prameni uzavřen a obvykle každý třetí den se pramen vyčerpá a vyčistí.“ Wolfgang Adolf Gerle, Böhmens Heilquellen: Ein Handbuch für Kurgäste in Franzensbrunn, Karlsbad, Marienbad und Teplitz (Prag: Borrosch, 1829), 246.