Předmět měsíce: srpen 2020

Filip Heyduk, poštovní známka „„Poděkování záchranným sborům a dobrovolníkům,“ Česká pošta, 2020. Výtvarná podsbírka ZM NLK, 332-2020.

Předmět měsíce: srpen 2020

Pandemie COVID-19 na poštovní známce

Pandemie COVID-19 a spojené úsilí zdravotníků i laiků zastavit šíření viru a ochránit druhé i sami sebe se záhy dočkaly zobrazení i na poštovních známkách. Známky jsou – podobně jako sochy ve městech – nanejvýš veřejná výtvarná díla: vyjadřují-li záměr tvůrců i obecně sdílené starosti, naděje i obavy, nemohou neodrážet i aktuální či dlouhodobé politické zájmy států a veřejných institucí. Ani u poštovních známek ke COVIDu-19 tomu není jinak.

První návrhy známek s obrazy pandemie vznikly v Číně a na veřejnost se dostaly počátkem března 2020; schváleny však nakonec nebyly a v upravené verzi vyšly až 11. května. Zřejmě první tematickou poštovní známku ke COVIDu-19 tak vydal 17. 3. 2020 Írán pod názvem „Národní hrdinové: v přední linii proti koronaviru.“ Kresba Alirezy Zakeriho (1968-) zachycuje tři zdravotníky a vojáka v ochranných oděvech: barevné postavy zdravotníků v operačním oděvu a rouškách ukazují prsty V, gesto vítězství či míru, černobílý voják z „přední linie“ v íránsko-irácké válce má nasazenu plynovou masku. Írán patří k zemím, jež pandemie zasáhla nejtíže. Oficiální zdroje počet případů dlouho podceňovaly, i podle nich však v srpnu přesáhl počet nakažených 350 000, s nejméně 20 000 obětí.

31. března zveřejnil dvojici známek s poděkováním lékařům a pracovníkům dalších povolání v boji proti epidemii také Vietnam, země, jež zavedla rychlá, striktní a účinná preventivní opatření proti pandemii. Známky v hodnotě 4,000 a 15,000 dongů vytvořil malíř Pham Trung Ha: první zobrazuje lékaře, záchranáře, vojáky i policisty při testování a vyšetřování pacientů, druhá dvojici lékařů v ochranných oblecích a v pozadí sevřenou pěst na znamení odhodlání. Švýcarsko vydalo 6. dubna blok deseti známek v červené a bílé se švýcarským – ale také červeným – křížem ve středu kruhu, zastupujícího virion SARS CoV-2 i svět, jejž jeho hrozba spojila. V dubnu vyšly oficiální COVIDové známky rovněž na ostrově Man, na Guernsey nebo v Lichtenštejnsku; v řadě zemí se objevily příležitostné sběratelské edice ve prospěch charitativních spolků a pomáhajících profesí.

Česká pošta vydala 23. května 2020 dvouznámku v hodnotě 19 Kč jako dík záchranným sborům a všem, kdo se podíleli na zápasu s koronavirem. Známku navrhl Filip Heyduk (1967-) z pražského grafického studia Heyduk, Musil & Strnad. Design COVIDových známek, ať s figurálními či symbolickými motivy, obvykle zahrnuje obraz virionu koronaviru SARS CoV-2 v elektronovém mikroskopu s typickými paličkovitými výběžky. Heydukův návrh se namísto viru samotného soustředí na solidaritu lidí, které koronavirus ohrozil a kteří se mu brání, ať proto, že je to jejich profesí a posláním, nebo proto, že nemohou jednat jinak. Pětice roušek zastupuje jednotlivé pomáhající profese. Spíše než oficiální symboly autor zvolil motivy, které si s nimi spojujeme a skrze něž se s nimi setkáváme, Roušky tak zdobí modré a žluté pruhy na policejních autech a reflexních vestách, poštovní trubka, červený kříž, plamen na červené barvě hasičského auta či maskovací látka. Do samého středu známky výtvarník přidal obraz sboru, do nějž jsme patřili všichni: rouška s pestrým vzorem barevných puntíků zastupuje ty, kdo šili ústenky doma, na šicích strojích či jehlou a nití; reprezentuje rozličnost a zároveň spojení lidí, sdílejících obavu i společný cíl.

Grafická sbírka Zdravotnického muzea NLK zahrnuje i další COVIDové známky. Na dvojici řeckých známek, vydané 15. června, jsou ruce společně skládající puzzle,pod heslem „Děkujeme všem,“ a muž stojící na žebříku u (svého) domu s větou „Zůstali jsme doma a zvítězili.“ Návrh slovenské známky z 21. srpna 2020 od akademického malíře Karola Felixe (1961- ) ukazuje ženskou tvář zakrytou rouškou i stylizovanou kresbu koronaviru. Přítisk ke známce Vladimíra Suchánka (1933- ) Pokušení vydal na přelomu května a června rovněž veletrh Sběratel, v březnu zrušený právě z důvodu nouzového stavu. Kupón a pohlednici s portrétem šicího stroje navrhl David Vlček.

Pandemie COVID-19 záhy přesáhla hranice států i kontinentů. Organizace Spojených národů vydala 11. srpna blok šesti poštovních známek podle návrhu Rorie Katz s piktogramy WHO pro osobní hygienu, fyzický odstup, rozeznání symptomů, vyvracení mýtů, laskavost a solidaritu, kresbou zdravotnice s rouškou, popsanou poděkováním v desítkách jazyků a heslem „Jsme v tom všichni společně: pomozte zastavit šíření COVIDu-19.“

Medicína a zdravotnictví se ve známkové a nálepkové tvorbě objevovaly dávno před letošní pandemií. Nejčastějším námětem zdravotnických známek jsou ovšem tváře slavných mužů – a zcela výjimečně žen – z historie medicíny. V průběhu 20. století však poštovní známky a příležitostné nálepky podpořily i projekty prevence a boje s nemocemi včetně tuberkulózy, rakoviny či AIDS (a konečně COVIDu-19), připomněly významné nemocnice, lékařské kongresy, změny v organizaci zdravotnictví či bezejmenné lékaře a sestry. Exponáty rozsahem malé, ale tematicky soustředěné filatelistické sbírky Zdravotnického muzea chceme na těchto stránkác představovat i nadále. Věřme, že nám výběr „předmětů měsíce“ již nebude nutit žádná pohroma.