Předmět měsíce: září 2021

Urotropin v tabletách, Schering-Kahlbaum A. G. Berlin (kolem 1930), distribuce lékárny Josef Dittrich, Praha. Farmaceutický koncern Schering a další firmy vyráběly již během 1. světové války urotropin rovněž v injekční formě. Zdravotnické muzeum NLK, farmaceutická sbírka, PH 509-6.

Předmět měsíce: září 2021

Urotropin

Mezi prostředky, které se v letech 1918-1919 používaly k léčbě „španělské chřipky,“ patřilo i chemoterapeutikum urotropin (hexamethylentetramin, methenamin). Jeho nasazení bylo nasnadě: vojáci nosili tabletky urotropinu v kapse uniformy, jednak jako palivo do přenosných vařičů, jednak k prevenci a léčbě otravy fosgenem, bojovým plynem, který byl jako chemická zbraň poprvé použit r. 1915 na západní frontě.

Urotropin syntetizoval r. 1859 ruský chemik Alexandr Butlerov (1828-1886). V medicíně byl od roku 1894 užíván k terapii infekcí močových cest: na konci života se jím léčil např. Antonín Dvořák. Antiseptická účinnost formaldehydu, který se z přípravku v moči uvolňuje, závisela na nízkém pH moči. V době chřipkové epidemie si lékaři cenili jak jeho antibiotických účinků proti návazným streptokokovým a stafylokokovým infekcím, tak jeho působení proti horečce či „zvláštní všeobecné malátnosti či sesláblosti“ typické pro onemocnění chřipkou.

Ve 20. a 30. letech se urotropin uplatnil i jako lék na infekce nervové soustavy, encefalitidu či meningitidu: jako protizánětlivý prostředek jej po 2. světové po válce nahradila antibiotika. V 60. a 70. letech se objevuje rovněž v protinádorové léčbě.

Pražská továrna Benjamina Fragnera vyráběla urotropin ve 30. letech pod obchodním názvem Eucystin. Časopis lékařů českých 73/46, 16.11.1934, reklama

Srov. Harald Salfellner,  Pandemie španělské chřipky 1918/19 se zvláštním zřetelem na České země a středoevropské poměry, disertační práce (Praha: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, 2017), 78-79.