Předmět měsíce: říjen 2021

Křísicí přístroj tlakový pro nemocnice (KPT-N), Chirana Praha, 1968. Zdravotnické muzeum NLK, P 237.

 Předmět měsíce: říjen 2021 Dýchací přístroj KPT-N

Automatické přístroje pro umělou plicní ventilaci vyvíjel v brněnském závodu Presná mechanika (Prema) na přelomu 50. a 60. let 20. století tým ing. Jaromíra Bernreitera (1916-1966). Na konstrukci křísícího tlakového přístroje se podílel rovněž MUDr. Hugo Keszler (1916-1994), vedoucí anesteziolog Ústavu pro klinickou a experimentální chirurgii v krčské nemocnici a spoluautor přenosného narkotizačního přístroje DK (spolu s dr. Ladislavem Démantem). Postupně vzniklo několik verzí: KPT-D pro důlní záchranné práce, přenosný KPT-V s plynovou maskou a odsávačkou a KPT-N pro nemocniční účely. Nemocniční verze s vrapovým měchem uloženým ve skleněném válci tlakové nádoby kombinovala tlakový a objemový princip. Byla určena především pro řízené dýchání během anestezie. Automatický pohon bylo možné kohoutem vyřadit z provozu a přejít na umělé dýchání pomocí ručního dýchacího vaku. Přístroj byl zkoušen ve vojenské nemocnici ve Střešovicích i v ÚKECH a vyráběl se v pražské Chiraně od r. 1962 až do konce 70. let.  V roce 1968 prošel rekonstrukcí: byl doplněn vstupním filtrem proti nečistotám, ventily nahrazeny novými modely a celý přístroj byl odhlučněn. Zároveň stoupla jeho (velkoobchodní) cena: „mimořádná nabídka“ podniku Zdravotnické zásobování z května 1968 zněla na Kč 3120, v červnu 1969 se prodával za Kč 4350, tedy blízko k ceně, odhadované počátkem 60. let.

Přístroj KPT-N. Hugo Keszler, Jana Pastorová, Jaroslav Jadrný, Vladimír Fencl, Resuscitace: Prevence a terapie náhlých příhod (Praha: SZN, 1963), 79, obr. 25d.