Sto let Červeného kříže v Československu

STO LET ČERVENÉHO KŘÍŽE V ČESKOSLOVENSKU Výstavka ve Zdravotnickém muzeu připomíná stoleté výročí Červeného kříže v ČSR.

Před sto lety, 1. 2. 1919, se na návrh kpt. Emanuela Vosky (1875-1960), amerického spolupracovníka prvního československého odboje, sešla ve Sladkovského sále pražského Obecního domu informační schůze zástupců sociálních organizací, lékařů, umělců a dalších veřejně činných osobností. Schůze se obrátila na prezidenta T. G. Masaryka se žádostí o souhlas se založením nové, jednotné organizace Červeného kříže v Československu. Prezident Masaryk projekt přípisem z 6. února podpořil a jmenoval předsedkyní svou dceru dr. Alici Masarykovou. Československý Červený kříž chápe tento den jako den svého vzniku. Zemská organizace Rakouské společnosti Červeného kříže, Vlastenecký zemský spolek pomocný pro království české, vznikla ovšem již 5. září 1868. Spolek pečoval o raněné a nemocné a podporoval vdovy a sirotky v době tažení do Bosny r. 1878 a především během 1. světové války.

Foto Petra Lendlerová.