Oskar Beer 1

Vysvědčení prvního rigoroza, které 24. června 1936 získal MUDr. Oskar Beer (18.4.1914 Kunžvart – 19.6.1976 Praha). Další rigoroza mohl složit až po osvobození r. 1945. Po uzavření vysokých škol pracoval jako skladový dělník a 13.7.1943 byl deportován do  Terezína, kde se r. 1945 účastnil boje s tyfovou epidemií. Promoval na pražské lékařské fakultě 22.7.1945 a později se specializoval na porodnictví a gynekologii. Po praxi v táborské nemocnici působil na krčském gynekologickém oddělení nemocnice Na Bulovce (1949-1955) a posléze jako přednosta ženského oddělení OÚNZ Praha 4.

Both comments and trackbacks are currently closed.