Čelní lampa upevněná na obroučce brýlí, počátek 20. století

Předmět měsíce: prosinec 2022

Předmět měsíce: prosinec 2022 Štědrovečerní menu podle Hospodářské Pražské kuchařky (1819) Jako předmět prosince 2022 jsme vybrali zřejmě nejpopulárnější kuchařskou knihu v rakouské monarchii počátku 19. století. Die wirthschaftliche Prager Köchinn, welche nach einem eigenen Speiszettel für jeden Tag im Jahre so zu kochen lehret… (česky Hospodářská Pražská kuchařka, která dle wlastnj cedulky na gjdla na každý den w […]

Předmět měsíce: červenec 2022

Předmět měsíce: červenec 2022 Dryák Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Porcelánová lékárenská nádoba popsaná Elect[uarium] theriac[a], lektvar theriak, pochází z Německa z počátku 20. století. Theriak, univerzální prostředek zajišťující obranu před nemocí i otravou, stejně jako trvalé zdraví, si obvykle spojujeme s dobou mnohem starší. Některé léky pyšnící se staletou historií se však udržely v nabídce lékáren […]

Gregor Jan Mendel a jeho zelenina: k 200. výročí narození 

Gregor Jan Mendel a jeho zelenina: k 200. výročí narození  20. července 2022 připomínáme 200. výročí narození zakladatele genetiky, brněnského přírodovědce Gregora Jana Mendela (1822-1884). Po studiích v Brně a Olomouci byl augustiniánský řeholník Mendel vysvěcen na kněze, projevoval však větší zájem o vědeckou než duchovní práci a v roce 1849 nastoupil jako suplující profesor na znojemské gymnázium. Počátkem 50. let studoval přírodní vědy ve Vídni, aby mohl získat řádné […]

Předmět měsíce: červen 2022

Předmět měsíce: červen 2022 Kauter k vypalování ran i morových hlíz Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat. Quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet. Co léky nezhojí, zhojí železo [nůž]; co železo nezhojí, oheň zhojí; co však oheň nezhojí, nutno považovati […]

Předmět měsíce: květen 2022

Předmět měsíce: květen 2022 Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Morová medaile Nickela Milicze, zlatníka a výrobce razidel který převzal jáchymovskou dílnu od svého otce roku 1546, zobrazuje na líci Mojžíše, který zastavuje jedovaté hady v poušti vztyčením hole s bronzovým hadem. V opisu citace z Janova evangelia (3.14): SICV[t] . MOSES . EXTALAVIT : SER[pentem] : IN : […]

Předmět měsíce: duben 2022

Předmět měsíce: duben 2022 Nůž k proříznutí šatů a bot  První pomoc zraněnému s otevřenou zlomeninou, krvácející ránou, popáleninami či poleptáním musí být rychlá a musí oběti způsobit co nejméně bolesti a škody. Oděv zakrývající ránu je proto lépe rozříznout či rozstřihnout. Z popáleniny ovšem oděv nesundáváme vůbec a odřízneme či odstřihneme jej kolem poranění. I omrzlému, když se jej podaří dostat do tepla, šaty raději rozpáráme, […]

100. výročí otevření Hlavova ústavu

  21. dubna jsme si připomněli 101. výročí otevření Hlavova ústavu, budovy, v níž od roku 1921 působil Ústav patologické anatomie, Ústav pro bakteriologii a sérologii a Ústav soudního lékařství české lékařské fakulty v Praze, ale za  posledních sto let i řada dalších pracovišť pražských lékařských fakult. Oslavy, původně plánované již na loňský rok, zdržela pandemie. O to bohatší bylo setkání, které připomnělo dějiny české […]