Předmět měsíce: květen 2024

Předmět měsíce: květen 2024 „Amulet porodní babičky“  Na konci dubna 1945, krátce před osvobozením Československa a zároveň jen několik dní před vlastní smrtí, daroval gynekolog a numismatik Antonín Mastný „k uctění památky prof. Emila Zikmunda“ tehdejšímu Lékařskému muzeu stříbrný nákrčník s tolarem, zdobený křížky a barevnými sklíčky. Profesor Zikmund, přednosta gynekologie v pražské Všeobecné nemocnici a předseda Společnosti porodnické a gyneakologické, zahynul […]

90 let Zdravotnického muzea NLK: Pohled do minulosti i budoucnosti

90 let Zdravotnického muzea NLK Lékařské muzeum Československé zdravotnické muzeum Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny 1934-2024 Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny slaví v tomto roce neuvěřitelných devadesát let. Původní název „Lékařského muzea“ i jeho umístění se v průběhu let několikrát změnily. Muzeum však zůstalo jedinečné svým oborovým zaměřením, bohaté sbírkovým fondem, invencí těch, kdo v něm pracovali, i historií českého […]

From Smallpox to COVID

Od neštovic po COVID: historie očkování v českých zemích Výstava Zdravotnického muzea Výstavka Od neštovic po COVID přibližuje dějiny očkování od Edwarda Jennera a Marie Terezie, přes boj lékařů a hygieniků s tuberkulózou a poválečné hromadné očkovací kampaně, po vakcíny, které se staly účinnou zbraní proti nedávné pandemii COVID-19. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky očkovacích nástrojů i vakcín, prostá i zdobná očkovací vysvědčení z posledních 200 let […]

Předmět měsíce: prosinec 2022

Předmět měsíce: prosinec 2022 Štědrovečerní menu podle Hospodářské Pražské kuchařky (1819) Jako předmět prosince 2022 jsme vybrali zřejmě nejpopulárnější kuchařskou knihu v rakouské monarchii počátku 19. století. Die wirthschaftliche Prager Köchinn, welche nach einem eigenen Speiszettel für jeden Tag im Jahre so zu kochen lehret… (česky Hospodářská Pražská kuchařka, která dle wlastnj cedulky na gjdla na každý den w […]

Předmět měsíce: červenec 2022

Předmět měsíce: červenec 2022 Dryák Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Porcelánová lékárenská nádoba popsaná Elect[uarium] theriac[a], lektvar theriak, pochází z Německa z počátku 20. století. Theriak, univerzální prostředek zajišťující obranu před nemocí i otravou, stejně jako trvalé zdraví, si obvykle spojujeme s dobou mnohem starší. Některé léky pyšnící se staletou historií se však udržely v nabídce lékáren […]

Gregor Jan Mendel a jeho zelenina: k 200. výročí narození 

Gregor Jan Mendel a jeho zelenina: k 200. výročí narození  20. července 2022 připomínáme 200. výročí narození zakladatele genetiky, brněnského přírodovědce Gregora Jana Mendela (1822-1884). Po studiích v Brně a Olomouci byl augustiniánský řeholník Mendel vysvěcen na kněze, projevoval však větší zájem o vědeckou než duchovní práci a v roce 1849 nastoupil jako suplující profesor na znojemské gymnázium. Počátkem 50. let studoval přírodní vědy ve Vídni, aby mohl získat řádné […]

Předmět měsíce: červen 2022

Předmět měsíce: červen 2022 Kauter k vypalování ran i morových hlíz Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat. Quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet. Co léky nezhojí, zhojí železo [nůž]; co železo nezhojí, oheň zhojí; co však oheň nezhojí, nutno považovati […]

Předmět měsíce: květen 2022

Předmět měsíce: květen 2022 Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Morová medaile Nickela Milicze, zlatníka a výrobce razidel který převzal jáchymovskou dílnu od svého otce roku 1546, zobrazuje na líci Mojžíše, který zastavuje jedovaté hady v poušti vztyčením hole s bronzovým hadem. V opisu citace z Janova evangelia (3.14): SICV[t] . MOSES . EXTALAVIT : SER[pentem] : IN : […]