Předmět měsíce: červenec 2022

Předmět měsíce: červenec 2022 Dryák Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Porcelánová lékárenská nádoba popsaná Elect[uarium] theriac[a], lektvar theriak, pochází z Německa z počátku 20. století. Theriak, univerzální prostředek zajišťující obranu před nemocí i otravou, stejně jako trvalé zdraví, si obvykle spojujeme s dobou mnohem starší. Některé léky pyšnící se staletou historií se však udržely v nabídce lékáren […]

Gregor Jan Mendel a jeho zelenina: k 200. výročí narození 

Gregor Jan Mendel a jeho zelenina: k 200. výročí narození  20. července 2022 připomínáme 200. výročí narození zakladatele genetiky, brněnského přírodovědce Gregora Jana Mendela (1822-1884). Po studiích v Brně a Olomouci byl augustiniánský řeholník Mendel vysvěcen na kněze, projevoval však větší zájem o vědeckou než duchovní práci a v roce 1849 nastoupil jako suplující profesor na znojemské gymnázium. Počátkem 50. let studoval přírodní vědy ve Vídni, aby mohl získat řádné […]

Předmět měsíce: červen 2022

Předmět měsíce: červen 2022 Kauter k vypalování ran i morových hlíz Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat. Quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet. Co léky nezhojí, zhojí železo [nůž]; co železo nezhojí, oheň zhojí; co však oheň nezhojí, nutno považovati […]

Předmět měsíce: květen 2022

Předmět měsíce: květen 2022 Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Morová medaile Nickela Milicze, zlatníka a výrobce razidel který převzal jáchymovskou dílnu od svého otce roku 1546, zobrazuje na líci Mojžíše, který zastavuje jedovaté hady v poušti vztyčením hole s bronzovým hadem. V opisu citace z Janova evangelia (3.14): SICV[t] . MOSES . EXTALAVIT : SER[pentem] : IN : […]

Předmět měsíce: duben 2022

Předmět měsíce: duben 2022 Nůž k proříznutí šatů a bot  První pomoc zraněnému s otevřenou zlomeninou, krvácející ránou, popáleninami či poleptáním musí být rychlá a musí oběti způsobit co nejméně bolesti a škody. Oděv zakrývající ránu je proto lépe rozříznout či rozstřihnout. Z popáleniny ovšem oděv nesundáváme vůbec a odřízneme či odstřihneme jej kolem poranění. I omrzlému, když se jej podaří dostat do tepla, šaty raději rozpáráme, […]

100. výročí otevření Hlavova ústavu

  21. dubna jsme si připomněli 101. výročí otevření Hlavova ústavu, budovy, v níž od roku 1921 působil Ústav patologické anatomie, Ústav pro bakteriologii a sérologii a Ústav soudního lékařství české lékařské fakulty v Praze, ale za  posledních sto let i řada dalších pracovišť pražských lékařských fakult. Oslavy, původně plánované již na loňský rok, zdržela pandemie. O to bohatší bylo setkání, které připomnělo dějiny české […]

Předmět měsíce: březen 2022

Předmět měsíce: březen 2022 Březen měsíc knihy: bez olizování a bez TBC Kochův objev bakterie tuberkulózy a mechanismu infekce dal na konci 19. století za pravdu těm, kdo ji považovali za nemoc nakažlivou.  Tuberkulóza se v naprosté většině šíří kapénkami hlenu, které vykašlávají nemocní s infekcí plic. Vyschlá zrnka hlenu v prachu a na povrchu textilií, nábytku, dveří, podlah či knih stále obsahují bakterie TBC. […]

Předmět měsíce: únor 2022

Vějířová břišní lopatka podle dr. Poissona, Aesculap (Jetter und Scherer), distribuce Bratří Čížkové, Praha, 30. léta 20. století. Zdravotnické muzeum NLK, NN 374. Foto Veronika Löblová Předmět měsíce: únor 2022 Vějířová břišní lopatka Po otevření dutiny břišní řezem (laparotomii) a chirurgickém či gynekologickém zákroku v břišní dutině může stoupat nitrobřišní tlak. Střevní kličky jsou tlačeny do rány a znemožňují ji sešít. Na operačním […]

Předmět měsíce: leden 2022

Modrásek očkovaný (Phengaris teleius), max karta se známkami s cyklu Ochrana přírody- ohrožení motýli (WWF), Česká pošta, 2002. Výtvarné zpracování známky, aršíků i max karty Libuše a Jaromír Knotkovi, rytec Martin Srb. Zdravotnické muzeum NLK, 144/2021 Modrásek (je) očkovaný. A co Vy? Předmět měsíce: leden 2022 Vysvětlovat slovní hříčky bývá spíše ke škodě, než k užitku. Ohrožený denní motýl modrásek […]