Předmět měsíce: květen 2024

Předmět měsíce: květen 2024 „Amulet porodní babičky“  Na konci dubna 1945, krátce před osvobozením Československa a zároveň jen několik dní před vlastní smrtí, daroval gynekolog a numismatik Antonín Mastný „k uctění památky prof. Emila Zikmunda“ tehdejšímu Lékařskému muzeu stříbrný nákrčník s tolarem, zdobený křížky a barevnými sklíčky. Profesor Zikmund, přednosta gynekologie v pražské Všeobecné nemocnici a předseda Společnosti porodnické a gyneakologické, zahynul […]

90 let Zdravotnického muzea NLK: Pohled do minulosti i budoucnosti

90 let Zdravotnického muzea NLK Lékařské muzeum Československé zdravotnické muzeum Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny 1934-2024 Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny slaví v tomto roce neuvěřitelných devadesát let. Původní název „Lékařského muzea“ i jeho umístění se v průběhu let několikrát změnily. Muzeum však zůstalo jedinečné svým oborovým zaměřením, bohaté sbírkovým fondem, invencí těch, kdo v něm pracovali, i historií českého […]