Předmět měsíce: květen 2024

Předmět měsíce: květen 2024 „Amulet porodní babičky“  Na konci dubna 1945, krátce před osvobozením Československa a zároveň jen několik dní před vlastní smrtí, daroval gynekolog a numismatik Antonín Mastný „k uctění památky prof. Emila Zikmunda“ tehdejšímu Lékařskému muzeu stříbrný nákrčník s tolarem, zdobený křížky a barevnými sklíčky. Profesor Zikmund, přednosta gynekologie v pražské Všeobecné nemocnici a předseda Společnosti porodnické a gyneakologické, zahynul […]

Předmět měsíce: prosinec 2022

Předmět měsíce: prosinec 2022 Štědrovečerní menu podle Hospodářské Pražské kuchařky (1819) Jako předmět prosince 2022 jsme vybrali zřejmě nejpopulárnější kuchařskou knihu v rakouské monarchii počátku 19. století. Die wirthschaftliche Prager Köchinn, welche nach einem eigenen Speiszettel für jeden Tag im Jahre so zu kochen lehret… (česky Hospodářská Pražská kuchařka, která dle wlastnj cedulky na gjdla na každý den w […]

Předmět měsíce: červenec 2022

Předmět měsíce: červenec 2022 Dryák Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Porcelánová lékárenská nádoba popsaná Elect[uarium] theriac[a], lektvar theriak, pochází z Německa z počátku 20. století. Theriak, univerzální prostředek zajišťující obranu před nemocí i otravou, stejně jako trvalé zdraví, si obvykle spojujeme s dobou mnohem starší. Některé léky pyšnící se staletou historií se však udržely v nabídce lékáren […]

Gregor Jan Mendel a jeho zelenina: k 200. výročí narození 

Gregor Jan Mendel a jeho zelenina: k 200. výročí narození  20. července 2022 připomínáme 200. výročí narození zakladatele genetiky, brněnského přírodovědce Gregora Jana Mendela (1822-1884). Po studiích v Brně a Olomouci byl augustiniánský řeholník Mendel vysvěcen na kněze, projevoval však větší zájem o vědeckou než duchovní práci a v roce 1849 nastoupil jako suplující profesor na znojemské gymnázium. Počátkem 50. let studoval přírodní vědy ve Vídni, aby mohl získat řádné […]

Předmět měsíce: červen 2022

Předmět měsíce: červen 2022 Kauter k vypalování ran i morových hlíz Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat. Quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet. Co léky nezhojí, zhojí železo [nůž]; co železo nezhojí, oheň zhojí; co však oheň nezhojí, nutno považovati […]

Předmět měsíce: květen 2022

Předmět měsíce: květen 2022 Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK Morová medaile Nickela Milicze, zlatníka a výrobce razidel který převzal jáchymovskou dílnu od svého otce roku 1546, zobrazuje na líci Mojžíše, který zastavuje jedovaté hady v poušti vztyčením hole s bronzovým hadem. V opisu citace z Janova evangelia (3.14): SICV[t] . MOSES . EXTALAVIT : SER[pentem] : IN : […]

Předmět měsíce: duben 2022

Předmět měsíce: duben 2022 Nůž k proříznutí šatů a bot  První pomoc zraněnému s otevřenou zlomeninou, krvácející ránou, popáleninami či poleptáním musí být rychlá a musí oběti způsobit co nejméně bolesti a škody. Oděv zakrývající ránu je proto lépe rozříznout či rozstřihnout. Z popáleniny ovšem oděv nesundáváme vůbec a odřízneme či odstřihneme jej kolem poranění. I omrzlému, když se jej podaří dostat do tepla, šaty raději rozpáráme, […]

Předmět měsíce: březen 2022

Předmět měsíce: březen 2022 Březen měsíc knihy: bez olizování a bez TBC Kochův objev bakterie tuberkulózy a mechanismu infekce dal na konci 19. století za pravdu těm, kdo ji považovali za nemoc nakažlivou.  Tuberkulóza se v naprosté většině šíří kapénkami hlenu, které vykašlávají nemocní s infekcí plic. Vyschlá zrnka hlenu v prachu a na povrchu textilií, nábytku, dveří, podlah či knih stále obsahují bakterie TBC. […]

Předmět měsíce: únor 2022

Vějířová břišní lopatka podle dr. Poissona, Aesculap (Jetter und Scherer), distribuce Bratří Čížkové, Praha, 30. léta 20. století. Zdravotnické muzeum NLK, NN 374. Foto Veronika Löblová Předmět měsíce: únor 2022 Vějířová břišní lopatka Po otevření dutiny břišní řezem (laparotomii) a chirurgickém či gynekologickém zákroku v břišní dutině může stoupat nitrobřišní tlak. Střevní kličky jsou tlačeny do rány a znemožňují ji sešít. Na operačním […]

Předmět měsíce: leden 2022

Modrásek očkovaný (Phengaris teleius), max karta se známkami s cyklu Ochrana přírody- ohrožení motýli (WWF), Česká pošta, 2002. Výtvarné zpracování známky, aršíků i max karty Libuše a Jaromír Knotkovi, rytec Martin Srb. Zdravotnické muzeum NLK, 144/2021 Modrásek (je) očkovaný. A co Vy? Předmět měsíce: leden 2022 Vysvětlovat slovní hříčky bývá spíše ke škodě, než k užitku. Ohrožený denní motýl modrásek […]