Předmět měsíce: květen 2022

Jáchymovská morová medaile, stříbro, z dílny Nickela Milicze (+ před 1575), 1557. Zdravotnické muzeum NLK, numismatická sbírka, M 637.

Předmět měsíce: květen 2022

Z výstavy Morové rány 1521- 2021 ve Zdravotnickém muzeu NLK

Morová medaile Nickela Milicze, zlatníka a výrobce razidel který převzal jáchymovskou dílnu od svého otce roku 1546, zobrazuje na líci Mojžíše, který zastavuje jedovaté hady v poušti vztyčením hole s bronzovým hadem. V opisu citace z Janova evangelia (3.14): SICV[t] . MOSES . EXTALAVIT : SER[pentem] : IN : DESERTO : ITA : EXALTARI : OPORTET : FIL[ium] HOM[inis], Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka. Na rubu medaile scéna Ukřižování. Řada dalších Miliczových medailí ukazuje paralely mezi texty Starého a Nového zákona.

Jáchymovská morová medaile, 1557