Sbírky

Ukázky ze sbírek muzea Vzniklo-li muzeum především jako „památník“ českého lékařského stavu, rozrůstá se od svého založení o hmotné památky i dokumenty vývoje všech oborů medicíny a dějin zdravotní péče v českých zemích. Základem muzejního fondu je sbírka lékařských a chirurgických nástrojů od 17. století do současnosti. 1. Akologický kabinet Jádrem sbírky chirurgických nástrojů je tzv. akologický kabinet, zřízený roku 1809 profesorem Josefem Antonínem Oechym […]