Badatelský řád

Badatelský řád Zdravotnického muzea NLK I. Úvodní ustanovení I.1 Zdravotnické muzeum (dále ZM) je oddělením Národní lékařské knihovny (dále NLK). Spravuje (1) knihovní fond, obsahující staré a vzácné tisky NLK, vedle dalších knih, využívaných v práci muzea; (2) fond diplomů; (3) fond trojrozměrných předmětů, včetně sbírky mincí a medailí a sbírky výtvarného umění; (4) archivní fond. I.2 Zdravotnické muzeum […]