IMG_20190530_105105

Zábradlí schodiště v přízemí Národní lékařské knihovny. Foto Petra Lendlerová. Stairway banisters on the ground floor of the National Medical Library building. Photograph by Petra Ledlerová.

Both comments and trackbacks are currently closed.