Garengeot — Nouveau traite T 1

René Jacques Croissant de Garengeot, Nouveau traité des instrumens de chirurgie les plus utiles; et de plusieurs nouvelles machines propres pour les maladies des os, Tome I (Nový traktát o nejužitečnějších chirurgických nástrojích a rovněž řadě nových přístrojů užitečných při onemocněních kostí, 2. vydání, Paris: Cavalier, 1827). Vlevo „jeřábí zobák“ k uchopení kulky, vpravo tahač kulí podle Garengeota.

René Jacques Croissant de Garengeot, Nouveau traité des instrumens de chirurgie les plus utiles; et de plusieurs nouvelles machines propres pour les maladies des os, Tome I (New Tractate on the Most Useful Surgical Instruments and Many New Instruments Opportune for Bone Diseases, 2nd Edition, Paris: Cavalier, 1827). Left: the „crane beak“ for graping bullets; right: Garengeot’s bullet drawer.

Both comments and trackbacks are currently closed.