Bezoar NM

Bezoár ze žaludku „hysterické“ ženy. Sbírky Antropologického oddělení Přírodovědného muzea NM, inv. č. 865
Bezoar from the stomach of a „hysterical“ woman. National Museum in Prague, Natural History Museum, Department of Anthropology, Inv. N. 865

Both comments and trackbacks are currently closed.