MZA_B1_kart 788, Inventar telcske lekarny_f.210v(2)

Bezoáry v inventáři Telčské jezuitské lékárny, sepsaném při jejím zrušení 5. 2. 1774: 1. Bezoar Occid/entale/ ze žaludku antilopy losí 2. Bezoar de Goa z indického subkontinentu 3. Nejdražší Bezoar Oriental/e/ – půl gramu za 2 zlaté a 15 krejcarů. Zdroj: Moravský zemský archiv, fond B1 – Moravské gubernium, část exjezuitika

Both comments and trackbacks are currently closed.