MZA_B1_kart 788, Inventar telcske lekarny_f.210v(2)

Bezoáry v inventáři Telčské jezuitské lékárny, sepsaném při jejím zrušení 5. 2. 1774:
1. Bezoar Occid/entale/ ze žaludku antilopy losí
2. Bezoar de Goa z indického subkontinentu
3. Nejdražší Bezoar Oriental/e/ – půl gramu za 2 zlaté a 15 krejcarů.
Zdroj: Moravský zemský archiv, fond B1 – Moravské gubernium, část exjezuitika

Both comments and trackbacks are currently closed.