P 323 Stetoskop podle Skody

Stetoskop podle návrhu Josefa Škody (1805-1881), konec 19. století. Profesor vnitřního lékařství ve Vídni, plzeňský rodák Josef Škoda, rozvinul a utřídil fyzikální vyšetřovací metody v medicíně.
Stethoscope after Josef Škoda (1805-1881), Late 19 Century. J. Škoda, Professor of Medical Clinic in Vienna, developed and codified physical examination methods in internal medicine.

Both comments and trackbacks are currently closed.