Bülau Drainage: Mering 1926

Ludolf von Krehl, J. von Mering’s Lehrbuch der inneren Medizin (Jena: Gustav Fischer, 1926), 708. Spádová drenáž hrudní dutiny. (a) kanyla trokaru, (b) katetr, připojený skleněnou spojovací trubičkou (c) ke gumové hadičce, zavěšené do nádoby s kapalinou (d).

Both comments and trackbacks are currently closed.