Cepec a Rouska ZN 1956

Rouška s olpvěným plíškem u nosu, bránícím unikání vydechovaného vzduchu, podle návrhu prof. Karla Rašky, Zdravotnické noviny 17.11.1956, 2.
A mask designed by prof. Karel Raška, affixed to the nose by a lead plate to prevent exhaled air from escaping from underneath the mask.

Both comments and trackbacks are currently closed.