Vaclav David 1943

Proti maskám se stavěli i významní chirurgové. Příspěvek pozdějšího prof. Václava Davida (1892-1976), během války primáře chirurgického oddělení v Kutné Hoře, do ankety „Které z dnešních počínání chirurgických, obecně užívaných, pokládáte na základě svých zkušeností zta přežité nebo dokonce neoprávněné a jen nedostatkem kritiky tradičně užívané,“ Rozhledy v chirurgii 22/2 (1943),72-73, 73.

Both comments and trackbacks are currently closed.