Porträt einer Cholera-Präservativ Frau

Porträt einer Cholera-Präservativ Frau (Portrét ženy s prostředky proti choleře), podle Moritze Gottlieba Saphira (1795-1858), rytina Peter Carl Geissler (1802-1872), 1831. Zdravotnické muzeum NLK, grafická sbírka, MG 367.

Both comments and trackbacks are currently closed.