IMG_20201218_105127

Výstava obličejových masek záchranných sborů a všech dobrovolníků ze známky Filipa Heyduka (květen 2020), Zdravotnické muzeum NLK
Exhibit of rescue workers‘ face masks that inspired Filip Heyduk’s postage stamp (May 2020), NML Medical Museum

Both comments and trackbacks are currently closed.