Prague City Library, 1903-1926

Pražská veřená obecní knihovna v letech 1903-1926. Jan Thon, O městské knihovně, knihách a také lidech: Vzpomínky a jubilejní úvahy o městské knihovně pražské v letech 1918-1938 (Praha: Obec pražská, 1938)

Both comments and trackbacks are currently closed.