Svitavy theriak

Název theriak vychází z řeckého thérion: zvíře, bestie, had, „zmyje“, šelma. V češtině se slovo objevuje i ve formě dryák nebo dryják. Složitá směs prospěšných i jedovatých látek byla původně užívána proti uštknutí i úmyslným otravám. Slavné mithridatum z fíků, ořechů, routy a soli měl v obavách před atentátem vynalézt pontský král Mithridates VI. ve 2. století před běžným letopočtem a lékaři je po staletí doplňovali o desítky dalších přísad. Recept Aurelia Celsa z 1. století uvádí 36 součástí. Theriacum andromachi, které měl připravit osobní lékař císaře Nerona Andromachus starší a které popsal ve 2. století Galén, obsahovalo na šedesát látek včetně opia, hadího masa a lemnijské hlinky. Ve středověku theriak chránil proti jedu, morové nákaze i syfilis. Pravidelné užívání mělo zajistit trvalé mládí.

Both comments and trackbacks are currently closed.