A 234, A 236, A 259 (1)

Kautery byly vyráběny ze železa, které je dobrým vodičem tepla, s dřevěnou rukojetí chránící ruku ranhojiče. Nejčastěji byly válcového či kulovitého tvaru. Zleva kauter s hlavicí ve tvaru trojbokého hranolu podle J. N. Rusta (1775-1840) a běžnější kautery různé velikosti pro různé zákroky z 18. století. Zdravotnické muzeum NLK, sbírka Akologického kabinetu, A 236, A 259, A 234 Cauteries were usually made of iron, a good transmitter of heat, with a wooden handle to protect the surgeon’s hand. From the left a cautery after J. N. Rust (1775-1840), with a prism/shaped head, and common spherical or cylindrical cauteries of varied size for different operations. NML Medical Museum, Acological Cabinet, A 236, A 259, A 234

Both comments and trackbacks are currently closed.