Gregor Johann Mendel

Gregor Johann Mendel, portrét z Pamětního spisu ku oslavě stých narozenin J. G. Mendela, vydali z pověření Čsl. eugenické společnosti a za podpory ministerstva školství a národní osvěty Artur Brožek, Ladislav Haškovec a Vladimír Růžička (Praha: Fr. Borový, 1925). Mnohojazyčná publikace obsahuje zápis ze slavnostní schůze Čsl. eugenické společnosti (1922), cyklus přednášek pořádaný Společností roku 1923 a soubor článků k dílu G. J. Mendela. Knihovna ZM NLK, MČ 1928

Both comments and trackbacks are currently closed.