Teriak vystava

Theriac components at the Epidemics and Pandemics exhibition, City Museum and Gallery Svitavy, 2022. Photograph by Veronika Löblová

Součásti teriaku na výstavě Epidemie a pandemie, Městské muzeum a galerie ve Svitavách, 2022. Foto Veronika Löblová

Both comments and trackbacks are currently closed.