N 1205

Nůž k proříznutí šatů a bot raněného, neznámý výrobce, 20.- 30. léta 20. století. ZM NLK, N 1205 Knife for cutting clothes and boots of the injured, unknown maker, 1920s- 1930s. NML Medical Museum, N 1205

Both comments and trackbacks are currently closed.