Schnabel- Doktor

Tisk s obrázkem „doktora Zobáka“ se satirickými verši ve směsi němčiny a latiny, mědirytina Paula Fürsta, Nürnberg, kolem 1720. Fürstova karikatura doktora, neschopného pomoci a těžícího ze smrti, ukazuje ochranný oděv používaný lékaři během morových epidemií 17. a 18. století. Oděv inspirovaný vojenským brněním popsal r. 1619 Charles de l’Orme, může však být i starší. Podobu „morového doktora“ známe i z kostýmů commedia dell‘ arte. Oskar Rosenthal, ed., Die Heilkunde in der Geschichte und Kunst: Abreisskalendere für Ärzte 1926 [Lékařství v dějinách a umění: trhací kalendář pro lékaře 1926] (Berlin-Britz: IDRA Verlagsanstalt, 1925), Národní lékařská knihovna. „Oděv proti moru v Římě r. 1656. Takto chodí doktoři medicíny v Římě, když navštěvují nemocní a léčí je, oblékají se pro ochranu před nákazou do dlouhého pláště z voskovaného plátna, který jim zakrývá tvář, přes oči nosí velké skleněné brýle a na nose zobák s vonným kořením a v rukou chráněných rukavicemi hůl, jíž lidem ukazují, co dělat a co užívat.“

Both comments and trackbacks are currently closed.