Wiener Zeitung 11-3-1813

Inzerát na prodej bílinské kyselky a zaječické hořké v lobkovickém „menším domě“ ve vídeňské Augustinergasse 1226. Wiener Zeitung 11.3.1813, s. 11
Advertisement for the sale of Biliner Sauerbrunn in one of the Lobkowitz-owned houses in Vienna, Augustinergasse 1226. Wiener Zeitung March 11, 1813, p. 11

Both comments and trackbacks are currently closed.