De urinis

Lékař a studenti s matulami, lahvemi pro zkoumání moči, jako inciála B v rukopisu Theophilových De urinis, Paris, konec 14. století. Součást souboru lékařských textů známých jako Articella, který sloužil jako podklad výuky medicíny až do 16. století. British Library Harley MS 3140. A physician and his students with matulas, urine examination bottles, in the B initial in a 14 century Paris manuscript of Theophilos‘ De urinis, part of a medical text collection, Articella, which underlay the medical curriculum until the 16 century. British Library Harley MS 3140.

Both comments and trackbacks are currently closed.