Esofagoskop

Krátký oesofagoskop podle Chevaliera Jacksona s distálním osvětlením pro vyšetřování oblasti na přechodu hltanu a jícnu, Pilling (Philadelphia), 20. léta 20. století. Zdravotnické muzeum NLK, P 996. Short esophagoscope with distal lighting for examination of the region connecting the pharynx and the esophagus. Pilling )Philadelphia), 1920s- 1930s. NML Medical Museum, P 996.

Both comments and trackbacks are currently closed.