P 813

„Precisní“ rtuťový teploměr s vodorovnou stupnicí, žlutě podbarvenou pro snazší čtení. Československo, 20.- 30. léta 20. století. Zdravotnické muzeum NLK, P 813. Barevný pruh za stupnicí zavedl rovněž M. Leyser, podle návrhu Friedricha Küchenmeistera (1821-1890).

Both comments and trackbacks are currently closed.