PH 512 Cholera Tropfen

This 1840s travel kit contains cholera tincture drops (Cholera Tropfen) as well. NML Medical Museum, PH 512.

Cholerové kapky obsahuje i tato cestovní lékárnička ze 40. let 19. století. Zdravotnické muzeum NLK, PH 512.

Both comments and trackbacks are currently closed.