O Petr

Protialkoholní pohlednice s obrazem Otto Petra (1893-1971) a citátem T. G. Masaryka z ankety o „odalkoholisování Slovenska“ (1925), nakladatelství Nový lid, Brno, odesláno 1928. Zdravotnické muzeum NLK, 17/2021.

Both comments and trackbacks are currently closed.