Jet Injector

„Pistole míru“: tryskový automatický injektor (Jet Automatic Hypodermic Injection Apparatus, Jet Injector) užívaný v globální kampani eradikace neštovic. Vyrobila, pod značkou SEMCO, Vernitron Corporation (Carlstadt, New Jersey), 1976. Sbírka Zdravotnického muzea NLK, P 140. Foto Veronika Löblová „The peace gun“: jet injector (Jet Automatic Hypodermic Injection Apparatus) used in the global campaign for smallpox eradication. Manufactured under the SEMCO brand by Vernitron Corporation (Carlstadt, New Jersey), 1976. NML Medical Museum Collection, P 140. Photograph by Veronika Löblová

Both comments and trackbacks are currently closed.