Weirův vakcinátor

Oboustranná očkovací lanceta lopatkou na jednom konci nabírá očkovací látku. Hřebínek jehel na opačné straně vpravuje lymfu několika vrypy zároveň, aby se zvýšila pravděpodobnost imunitní reakce. Akologický kabinet, Zdravotnické muzeum NLK, A 274. Foto Veronika Löblová

Both comments and trackbacks are currently closed.