Vakcina proti nestovicim

Kazeta pro uskladnění lyofilizované vakcíny proti neštovicím. Mrazem sušená vakcína může být uchovávána při vyšších teplotách, což bylo pro práci v tropických a subtropických zemích bez mrazících zařízení nezbytné. Ústav sér a očkovacích látek Praha. Zdravotnické muzeum NLK, PH 539. Foto Veronika Löblová A case for storing lyophilised smallpox vaccine. Freeze dried vaccine can be preserved at higher temperatures. During the eradication campaign in tropical and subtropical countries, freezers were often unavailable. Ústav sér a očkovacích látek (Sera and vaccines Institute), Prague. NML Medical Museum, PH 539. Photograph by Veronika Löblová

Both comments and trackbacks are currently closed.