Ockovaci pera

Očkovací pera, zřejmě z polní lékárny německé armády, Brause Co., Iserlohn, 30.- 40. léta 20. století. Továrna Brause, založená r. 1850 pro výrobu jehel a paprsků pro jízdní kola, vyráběla psací i vakcinační pera od r. 1895. Zdravotnické muzeum NLK, N 522. Foto Veronika Löblová

Both comments and trackbacks are currently closed.