Předmět měsíce: duben 2021

Ocelová násadka s individuálním očkovacím perem Le Jenner, podle Maréchala, Gilbert a Blanzy, Paris, počátek 20. století. Zdravotnické muzeum NLK, N 518.

Předmět měsíce: duben 2021

Pero k očkování místo psaní 

Hromadné očkování proti pravým neštovicím začalo ve druhé polovině 19. století nejprve ve vojsku. Vakcinace velkého množství lidí najednou musela probíhat rychle: nové lékařské poznatky si přitom vynutily sterilizaci nástrojů varem či plamenem. Tyto novinky změnily i podobu očkovacích nástrojů. Francouzský chirurg Henri Maréchal (1849-1918) navrhl roku 1890 očkovací pera (vaccinostyle), upevněné k násadce. Nejprve je zavedla francouzská a belgická armáda, na přelomu století jimi  očkovalo i rakousko-uherské vojsko. Zhotovovali je výrobci psacích potřeb: podobně jako pera na inkoust byla uprostřed prohnutá a na konci plochá, ale jejich šípovité, naostřené špičky neměly na konci štěrbinu. Pera uložená v plechové kazetě bylo možné najednou vyvařit a pro každou skupinu vojáků tak byla připravena zásoba aseptických očkovacích čepelí. Vojenské nemocnice je užívaly i za 2. světové války a ještě na počátku 50. let.