Vojtěch Vočka 1922

Pozdější pekař Vojtěch Vočka (1819- 1877) z Rožmitálu pod Třemšínem byl očkován až ve věku tří let. Vysvědčení mu vydal Johann Ferschmann, ranhojič v blízké Březnici. Zdravotnické muzeum NLK, sbírka očkovacích vysvědčení, 332-1966-7. Vojtech Vočka, later a baker in Rozmital pod Tremsinem, was vaccinated only at the age of three years by the surgeon in neighboring Breznice Johann Ferschmann. NML Medical Museum Collection of Inoculation Certificates, 332-1966-7

Both comments and trackbacks are currently closed.