OP Wilhem Danzer

Očkovací vysvědčení Wilhelma Danzera, vydal J. F. Kaiser, Graz, litografie J. F. Kaisera podle návrhu M. Prathengeyera na kancelářském papíře. Karlovy Vary, 1828. Zdravotnické muzeum NLK, sbírka očkovacích vysvědčení.

Both comments and trackbacks are currently closed.