Vaclav Posejpal

Prof. PhDr. Václav Posejpal (20.12.1874 Rasochy- 8.3.1935 Praha), 1919 mimořádný profesor experimentální fyziky na české filosofické fakultě, 1921 řádný profesor na nově založené přírodovědecké fakultě, zabýval se mj. studiem rentgenového záření. Specializovaná pracoviště pro lékařskou fyziku vznikla na pražské univerzitě až po 2. světové válce, předtím výuku a zkoušky z fyziky pro mediky zajišťovali učitelé filosofické a později přírodovědecké fakulty. Archiv Zdravotnického muzea NLK Prof. PhDr. Václav Posejpal (December 20, 1874 Rasochy- March 8, 1935 Praha), 1919 Extraordinary Professor of Experimental Physics at the Czech Faculty of Arts in Prague, 1921 Full Professor at the newly founded Faculty of Science; among other topics he studied X-rays. Since specialized departments for medical physics appeared in Prague only after World War II, medical students were taught physics by teachers at the Arts, later Sciences Faculty. NML Medical Museum Archives

Prof. PhDr. Václav Posejpal (December 20, 1874 Rasochy- March 8, 1935 Praha), 1919 Extraordinary Professor of Experimental Physics at the Czech Faculty of Arts in Prague, 1921 Full Professor at the newly founded Faculty of Science; among other topics he studied X-rays. Since specialized departments for medical physics appeared in Prague only after World War II, medical students were taught physics by teachers at the Arts, later Sciences Faculty. NML Medical Museum Archives

Both comments and trackbacks are currently closed.