Apatéka domácí 559

Apatéka domácý, W kteréž se zawjragj a wypisugj rozličná lékařstwj snadná k pristrogenj, : y také některým nedostatkům Howadským a giným wěcem k Hospodářstwj náležegjcým proti wsselikým neduhům těla lidského, y Audůw geho od hlawy až do noh, wnitřnjm y zewnitřnjm / z německého Herbáře Doktora Petra Ondřeje Matthyola sebraná a nynj w gazyku Cžeském wůbec wydaná od D. Adama Hubera z Rysenbachu a M. Danyele Adama z Weleslawjna ([Prazské : Daniel Adam z Weleslawjna], 1595), s. 559. Zdravotnické muzeum NLK, sbírka vzácných tisků, T 212

Both comments and trackbacks are currently closed.