Scultetus Tab X

D. Ioannis Sculteti … Wund-artzneyisches Zeug-Hauss (Frankfurt: Johann Gerlin, 1666), Tab. X. NLK, sbírka vzácných tisků, T 41. Na obr. I vidíme zahnuté jícnové kleště, doporučované Hildanem rovněž pro vytažení kůstek z jícnu. D. Ioannis Sculteti … Wund-artzneyisches Zeug-Hauss (Frankfurt: Johann Gerlin, 1666), Tab. X. NML Old Prints Collection, T 41. Fig. I presents an esophagus forceps,. recommended by Hildanus for removing small bones from the gullet as well.

Both comments and trackbacks are currently closed.