FA 622

Lehárna pro interní pavilony v zimě. Státní dětský léčebný ústav Šrobárův v Dolním Smokovci, kolem 1930. Fotoarchiv Zdravotnického muzea NLK, FA 622.
Open-air Treatment Porch for Pavillons of Internal Medicine Wards. Srobar State Treatment Institute for Children, Dolni Smokovec, around 1930. NML Medical Museum Photographic Collection, FA  622

Both comments and trackbacks are currently closed.