Panchema

Pracovní dohoda, kterou uzavřel George Harry Asher (Georg Harry Ascher, 1907-1998) r. 1937 se společností Panchema jako její zástupce pro Prahu a reklamní specialista. Dohoda zahrnuje klauzuli o provizi z prodeje výrobků Panchemy včetně souprav Diurocit. Georg Ascher se narodil ve Vídni, studoval v Praze grafiku a reklamní výtvarnictví a po absolutoriu zůstal v Praze až do německé okupace. Po okupaci se skrýval na francouzském velvyslanectví, byl zatčen gestapem, po propuštění unikl do Francie a prožil internaci v několika táborech. S pomocí spisovatele Oskara Maria Grafa se r. 1941 dostal do USA, kde po válce pracoval v reklamním průmyslu. George H. Asher Collection 1925- 1994, Leo Baeck Institute Archives