Coxter

„Coxeterova lopatka“ zdokonalila starší nástroj Jeana-Francoise Thomassina (1750-1828). James Coxeter (1813 – ?) založil dílnu na výrobu chirurgických nástrojů na londýnské Grafton Street r. 1836. Od 40. let byl oficiálním výrobcem nástrojů pro University College Hospital a Middlesex Hospital. Firma existovala do 20. let 20. století.  Lopatka podle Coxetera, Zdravotnické muzeum NLK, sbírka Akologického kabinetu, A 138.